Bảng giá tên miền

Tên miền Việt Nam - Cấp 2Tên miền Việt Nam - Cấp 2
Tên miền
Phí khởi tạo
Phí duy trì hàng năm
*.VN
450.000 VNĐ
350.000 VNĐ
600.000 VNĐ / năm
480.000 VNĐ / năm

Tên miền Việt Nam - Cấp 3

Tên miền
Phí khởi tạo
Phí duy trì hàng năm
.com.vn | .net.vn | .biz.vn
450.000 VNĐ
350.000 VNĐ
480.000 VNĐ / năm
350.000 VNĐ / năm
.edu.vn | .gov.vn | .org.vn | .ac.vn
.info.vn | .pro.vn | .health.vn | .int.vn
450.000 VNĐ
200.000 VNĐ
480.000 VNĐ / năm
200.000 VNĐ / năm
.name.vn
450.000 VNĐ
30.000 VNĐ
480.000 VNĐ / năm
30.000 VNĐ / năm

Tên miền Quốc tế

Tên miền
Phí khởi tạo
Phí duy trì hàng năm
.eu
315.000 VNĐ / năm
.co.uk
210.000 VNĐ / năm
.com | .net | .org | .info | .us | 
 | .biz | .name
300.000 VNĐ / năm
.tel
336.000 VNĐ / năm
.com.co | .net.co | .nom.co
420.000 VNĐ / năm
.mobi | .in
441.000 VNĐ / năm
.de
504.000 VNĐ / năm
.asia
546.000 VNĐ / năm
.pro
546.000 VNĐ / năm
.me
588.000 VNĐ / năm
.bz | .ws | .cc
651.000 VNĐ / năm
.co
735.000 VNĐ / năm
.it
819.000 VNĐ / năm
.tw | .com.tw | .net.tw | .org.tw
945.000 VNĐ / năm
.tv
1.050.000 VNĐ / năm
.jp
2.226.000 VNĐ / năm
.xxx
2.436.000 VNĐ / năm
 
Giá trên chưa gồm VAT 10%