Chuyển tên miền về ASD Việt Nam

Chuyển tên miền về ASD Việt Nam
A. Chuyển tên miền quốc tế

Chuyển domain từ nơi khác về ASD Việt Nam tức là chuyển quyền quản lý và gia hạn thêm 1 năm và các năm tiếp theo tại ASD Việt Nam với bảng giá domain hiện tại ở ASD Việt Nam

Các bước cần thực hiện trước khi đăng ký chuyển tên miền về ASD Việt Nam

1.
Bạn kiểm tra domain không bị lock (domain trạng thái active), thông tin email khi whois  phải là địa chỉ email của bạn check được.
Bạn đề nghị nhà cung cấp domain trước đó cung cấp số Authorization Key
Bạn nộp phí gia hạn thêm 1 năm và được Giảm 10%
2. Vui lòng đăng ký Tại đây

Chuyển tên miền về ASD Việt Nam không tốn phí (free), bạn chỉ cần đóng tiền gia hạn thêm 1 năm để gia hạn, tên miền của bạn ASD Việt Nam tự động gia hạn thêm 1 năm.

Sau khi hòan tất thanh toán chúng tôi sẽ gửi 1 email đến email whois của bạn, khi đó bạn xác nhận đồng ý chuyển domain về ASD Việt Nam quản lý, thời gian chuyển nhanh nhất là 2 ngày và chậm nhất là 2 tuần.

 
B. Chuyển tên miền Việt Nam .VN

1. Bạn điền thông tin vào mẫu chuyển đổi nhà đăng ký (mẫu transfer) (2 bản). Kèm theo mẫu thay đổi thông tin (1 bản) có xác nhận chủ thể. Dowload mẫu bản khai

2. Bạn mang mẫu transfer (2 bản) sang nhà đăng ký cũ lấy dấu xác nhận đồng thuận. Bạn gửi bản khai hợp lệ này qua ASD Việt Nam làm thủ tục chuyển đổi (nếu là cá nhân cần có thêm bản photo CMND)

- Phí chuyển tên miền về ASD Việt Nam: Hoàn tòan miễn phí.
- Vừa transfer và gia hạn tên miền, bạn sẽ được Giảm 10%
- Sau khi hòan tất thủ tục chúng tôi sẽ chuyển đổi tên miền về ASD Việt Nam và cung cấp account cho bạn quản lý.
- Trường hợp bạn sử dụng DNS tại ASD Việt Nam, bạn sẽ được cung cấp cpanel quản lý.
- Được cung cấp Password & Controlpanel quản lý Domain chuyên nghiệp như Domain quốc tế.
- Hỗ trợ đầy đủ các chức năng thay đổi các record như 1 domain quốc tế hoàn toàn miễn phí thông qua Controlpanel 


Quy định mới đối với domain quốc tế
Khuyến cáo: Khách hàng chịu trách nhiệm thông báo việc sử dụng tên miền không phải là tên miền quốc gia .VN trên website http://thongbaotenmien.vn của Bộ Thông Tin Và Truyền Thông. Theo Điều 23 Luật Công Nghệ Thông Tin
Nghị định số 28/2009/NĐ-CP ngày 20/3/2009 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet.
Thông tin 09/2008/TT-BTTTT ngày 24/12/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông hướng dẫn về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet.
Điều 23, luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH 11 ngày 29/6/2009.