Web hosting
Thông Tin
Cá Nhân
Bán Chuyên Nghiệp
Bán Chuyên Nghiệp ++
Chuyên Nghiệp
Doanh Nghiệp
TM Điện Tử
Server đặt tại
Dung lượng
500 MB
  1 GB
1.5 GB
2 GB
3 GB
10 GB
Băng thông
20 GB
30 GB
40 GB
50 GB
60 GB
90 GB
Subdomain
3
5
10
20
30
Email POP3/webmail
10
30
50
70
100
200
ASP / ASP.net / PHP
MSSQL 2005/2008
1
1 2 3 5
10
MySQL
1
1
2 3 5
10
Backup
Hàng tuần
Hàng tuần
Hàng tuần
Hàng tuần
Hàng tuần
Hàng tuần
Chi phí
50.000
 1 tháng
100.000
 1 tháng
120.000
 1 tháng
150.000
 1 tháng
200.000
 1 tháng
300.000
 1 tháng
Thanh toán
1 Năm
1 Năm
1 Năm
6 tháng
6 tháng
6 tháng
Giá trên chưa gồm VAT 10%

Các dịch vụ cộng thêm:
 - Băng thông: Mỗi 1GB băng thông tiếp theo 20.000 VNĐ/tháng
 - MSSQL Server: Mỗi 1 database tiếp theo 40.000 VNĐ/tháng
 - Storage: Mỗi 100MB lưu trữ tiếp theo 40.000 VNĐ/tháng


- ASP 3.0/ASP.NET 1.1/2.x/3.x/4.x
- PHP, Zend optimizer , MySQL
- MS Access/MS SQL Server 2005/2008
- ASP Email, ASP Upload, ASP Jpg, JMail
- POP3/SMTP/Webmail
- FTP, HTTP File Manager
- Microsoft FrontPage 2000 Server Extentions
- 99.9% Server uptime
- 24/7/365 Email & Helpdesk support
- Weekly Backup