Quản trị máy chủ

- Cài đặt và cấu hình các dịch vụ chính của web service, database, email server: tinh chỉnh, tối ưu, và bảo mật các dịch vụ.
- Cài đặt các phần mềm và dịch vụ khác theo yêu cầu khách hàng: chỉ cài đặt các phần mềm được hỗ trợ đầy đủ, có license và tương thích với hệ điều hành của server.
- Cập nhật định kỳ các bản cập nhật, vá lỗi của phần mềm và Hệ điều hành (nếu có và tương thích).
- Hỗ trợ khách hàng chống các đợt tấn công botnet vừa và nhỏ: cài firewall trên server, ngăn chặn kết nối tấn công (chú ý: nếu mạng botnet lớn thì server vẫn có thể bị ảnh hưởng).
- Hỗ trợ cấu hình bảo mật server ở cấp hệ thống, ứng dụng: set up antivirus, firewall bảo vệ server.
- Tư vấn về mức độ bảo mật của mã nguồn khách hàng đang sử dụng.
- Tư vấn khách hàng về bảo mật trong quá trình sử dụng server.
- Hỗ trợ restore dữ liệu từ các bản sao lưu dữ liệu (nếu có) để khôi phục hoạt động của website.

Sao lưu dữ liệu:
- Cấu hình tự động backup tự động xoay vòng hằng ngày, tuần, tháng trên local server theo yêu cầu của khách hàng dựa trên các công cụ backup có sẵn của Hosting control panel.
- Kiểm tra định kì hoạt động của hệ thống sao lưu đảm bảo hoạt động ổn định.
- Thực hiện phục hồi bản sao lưu khi có yêu cầu từ khách hàng.

Hỗ trợ khách hàng trong việc quản trị Hosting control panel:
- Tạo Template
- Tạo / Xóa Host
- Cấu hình DNS
- Park domain


Lưu ý:
- ASD Việt Nam chỉ hỗ trợ tạo tối đa 10 hosting nếu số lượng nhiều hơn chúng tôi sẽ hướng dẫn khách hàng tự tạo.
- Đảm bảo sự tương thích về cấu hình ứng dụng giữa server cũ và server mới (nếu khách hàng chuyển dịch vụ từ nơi khác về)
- Hỗ trợ kiểm tra các lỗi xảy ra ở cấp ứng dụng trong quá trình sử dụng.
- Hỗ trợ khôi phục lại hoạt động của website trong trường hợp: server quá tải, lỗi phần cứng, dịch vụ bị treo, lỗi hệ thống.

Phối hợp với khách hàng:
- ASD Việt Nam sẽ có trách nhiệm thông báo cho khách hàng về các ứng dụng mình cài đặt thêm nếu có.
- Lưu giữ các thông tin account root và thông tin quản trị liên quan.
- Khách hàng cần thông báo cho phía ASD Việt Nam về các cập nhật từ phía khách hàng liên quan đến server nếu có.


Các vấn đề mà P.A Vietnam Ltd sẽ không hỗ trợ:
- Khách hàng tự can thiệp và cài đặt làm hư hệ thống mà không thông báo cho phía kỹ thuật ASD Việt Nam
- Can thiệp trực tiếp vào mã nguồn website của khách hàng để khắc phục lỗi (lỗi không do máy chủ gây ra).
- Yêu cầu cài đặt các ứng dụng chưa được hỗ trợ đầy đủ hay vượt quá khả năng kinh nghiệm của bộ phận kỹ thuật ASD Việt Nam.
- Yêu cầu nghiên cứu, tích hợp một giải pháp chưa được hỗ trợ đầy đủ hoặc vượt quá khả năng kinh nghiệm của bộ phận kỹ thuật ASD Việt Nam.
- ASD Việt Nam sẽ không chịu trách nhiệm về dữ liệu bên trong server, khách hàng cần có chính sách backup dữ liệu cho riêng mình.
- Khách hàng sử dụng vi phạm các điều khoản sử dụng dịch vụ của ASD Việt Nam.