Quảng cáo Google Adwords

1. BÁO GIÁ QUẢNG CÁO GOOGLE GÓI HIỂN THỊ

1.1. Quảng cáo hiển thị tại Top 3 VIP Google - 24/7

Gói dịch vụ Gói 1 Gói 2 Gói 3 Gói 4 Gói 5

Số từ khóa

1 đến 3

4 đến 6

7 đến 9

10 đến 14

15 đến 20

Số lượng click

Không hạn chế

Không hạn chế

Không hạn chế

Không hạn chế

Không hạn chế

Phí/tháng

2.500.000

3.900.000

4.900.000

5.900.000

6.900.000

Chú thích: Quảng cáo xuất hiện 24/24 ngẫu nhiên trong 3 vị trí bên trái của Google.

1.2. Quảng cáo hiển thị tại Top 3 thường Google - 24/7

Gói dịch vụ Gói 1 Gói 2 Gói 3 Gói 4 Gói 5

Số từ khóa

1 đến 3

4 đến 6

7 đến 9

10 đến 14

15 đến 20

Số lượng click

Không hạn chế

Không hạn chế

Không hạn chế

Không hạn chế

Không hạn chế

Phí/tháng

1.500.000

2.500.000

3.500.000

4.500.000

5.500.000

Chú thích: Quảng cáo xuất hiện 24/24 ngẫu nhiên trong 3 vị trí bên trái và 3 vị trí bên phải của Google.

1.3. Quảng cáo hiển thị tại trang nhất Google - 24/7

Gói dịch vụ Gói 1 Gói 2 Gói 3 Gói 4 Gói 5

Số từ khóa

1 đến 3

4 đến 6

7 đến 9

10 đến 14

15 đến 20

Số lượng click

Không hạn chế

Không hạn chế

Không hạn chế

Không hạn chế

Không hạn chế

Phí/tháng

900.000

1.500.000

1.900.000

2.400.000

2.900.000

Chú thích: Quảng cáo xuất hiện 24/24 ngẫu nhiên trong trang nhất của Google.

2. BÁO GIÁ QUẢNG CÁO GOOGLE GÓI CLICK

Gói dịch vụ Gói 1 Gói 2 Gói 3 Gói 4 Gói 5

Số lượng click

1.000

2.000

5.000

10.000

20.000

Giá/click

2.500

2.500

2.500

2.500

2.500

Số lượng từ khóa

Không hạn chế

Không hạn chế

Không hạn chế

Không hạn chế

Không hạn chế

Giao tài khoản

Chi phí

2.500.000

5.000.000

12.500.000

25.000.000

50.000.000

Chú thích: Quảng cáo xuất hiện ngẫu nhiên trong trang nhất của Google.

3. BÁO GIÁ QUẢNG CÁO GOOGLE GÓI NGÂN SÁCH

Gói dịch vụ Gói 1 Gói 2 Gói 3 Gói 4 Gói 5

Ngân sách quảng cáo/tháng (NS)

NS ≤ 4.000.000

4.000.000 < NS ≤ 8.000.000

8.000.000 < NS ≤ 15.000.000

15.000.000 < NS ≤ 25.000.000

NS > 25.000.000

Số lượng từ khóa

Không hạn chế

Không hạn chế

Không hạn chế

Không hạn chế

Không hạn chế

Giao tài khoản

Phí quản lý/tháng

450.000

900.000

1.400.000

2.300.000

3.200.000

Chú thích: Quý khách được tự chọn vị trí xuất hiện tùy thuộc vào giá thầu của mỗi từ khóa.


Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Công ty CP Công nghệ ASD Việt Nam
Địa chỉ : Số 8, Ngõ 31, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội
ĐT : (84-4) 66807208 - Hotline : (84) 979 668 396
Email : info@asdvietnam.com